Här följer en sammanställning av några telefonväxlar

 Nedan följer en lista på några av Televerkets och LM Ericssons telefonväxlar

 Telegrafverkets  

 Modell  Typ  För Bestyckning
       
AP 10/11/20/21
M301/M302
Manuell Proppväxel Pub/Abonnent 10, 20 nr
AK 120/160 Manuell klaffjacksväxel Pub/Abonnent 10-120/160 nr
AK 200 Manuell klaffjacksväxel Pub/Abonnent 210 nr
AL 600 Manuell lampväxel Pub/Abonnent Max 600 ank, 80 huvudledningar
       
m 36 Automatisk koordinatväljare Publik --
Std 41 Automatisk koordinatväljare Publik 40, 60, 90/100 nr
A010 Automatisk reläbasserad Publik 6nr
A020 Automatisk koordinatväljare Publik 8, 14, 20 nr
A204 Automatisk koordinatväljare Publik  
A205 Automatisk koordinatväljare Transit  
       
A305 - Tellus 15 Automatisk elektronisk Abonnent Max 15 ank, 6 centralledningar
A315 - Palas 30 Automatisk elektronisk Abonnent Max 20 ank, 6 centralledningar
A319 - 9 nr Automatisk koordinatväljare Abonnent 9 ank, 4 centralledningar
A323 Automatisk koordinatväljare Abonnent Max 90 ank, 20 centralledningar
A325 - Titan 100 Automatisk elektronisk  Abonnent 48/128 ank, 12/24 centralledningar
A333 - Automatisk koordinatväljare Abonnent Max 270 ank, 40 centralledningar
A335 - MD110 Automatisk elektronisk Abonnent  
A344 - Automatisk koordinatväljare Abonnent Max 9000 ank, ?? centralledningar
A345 - Meridian "Kanadaväxeln" Automatisk elektronisk Abonnent  
A340 - 20nr snabbväxel Automatisk korrdinatväljare Abonnent 20 ank, 8 centralledningar
A350      
A353 - 3nr snabbväxel Automatisk reläbasserad Abonnent 3 ank, 2 huvudledningar
A402 - Minitel Automatisk elektronisk Abonnent 9 ank, 1 huvudledningar
A405 - Pulsar 7 Automatisk elektronisk Abonnent 7 ank, 6 huvudledningar
A415 - Midi 24/Maxi 36 Automatisk elektronisk Abonnent ank/huvudl. - 24/8, 36/28
m 52 - Abonnentväxel modell 52 Automatisk koordinatväljare Abonnent ank/huvudl. - 20/8, 40/15, 90/30
Typ OS 200/400/800/3000 Automatisk 500-väljare Abonnent 200/400/800/3000 anknytningar
       
       

LM Ericssons

OL 20, OL 100, OL 500 Autom. 25-stegsv. 1920 Abonnent  
OL 35, OL 40 Autom. 25-stegsv. 1930 Abonnent  
OL 45, OL 46 Autom. 25-stegsv. RVE 1935 Abonnent  
OL 10, OL 12, OL 15 Autom. 12-stegsv. RVG 1933 Lokal  10 Anknytningar
OS  Autom. 500-väljare RVA 1935 Abonnent  
AHD 22-38 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent 60 Ankytningar, 7 centralledningar
AHD 24 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  90 Ankytningar, 10 centralledningar
AHD 26 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  90 Ank. 15 centralledningar
AHD 28 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  90 Ank. 20 centralledningar
AHD 32 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  180 Ank. 20 centralledningar
AHD 34 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  180 Ank. 30 centralledningar
AHD 36 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  270 Ank. 20 centralledningar
AHD 38 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  270 Ank. 30 centralledningar
AHD 50 Autom. XY-väljare RVC 1938 Abonnent  
AHD 90, 92 Autom. XY-väljare RVC 1938 Lokal 100 Anknytningar
AHD 94, 96 Autom. XY-väljare RVC 1938 Lokal 200 Anknytningar
ALD 10 Autom. 25-stegsv. RVE 1945 Lokal 22 Anknytningar
ALD 11 Autom. 30-stegsv. RVF 1952 Lokal 27 Anknytningar
ALD 20 Autom. 25-stegsv. RVE 1945 Abonnent 20 Ank. 5 centralledningar
ALD 21 Autom. 25-stegsv. RVE 1945 Abonnent 38 Ank. 6 centralledningar
ALD 22 Autom. 25-stegsv. RVE 1945 Abonnent 38 Ank. 8 centralledningar
ALD 23, 26 Autom. 30-stegsv. RVF 1952 Abonnent 25 Ank. 5 centralledningar
ALD 24, 27 Autom. 30-stegsv. RVF 1952 Abonnent 50 Ank. 6 centralledningar
ALD 25, 28 Autom. 30-stegsv. RVF 1952 Abonnent 50 Ank. 8 centralledningar
AMD 10201 Autom. Relä Abonnent 5 Ank, 1 centralledningar
AMD 10501 Autom. Relä Abonnent 9 Ank, 4 centralledningar
AMD 122 Autom. Relä Lokal 10 Anknytningar
AMD 142 Autom. Relä Abonnent 9 Ank, 4 centralledningar
AMD 201 Autom. Relä Lokal 15 Anknytningar
ARD 201 Autom. Koordinat RVD Lokal 60 Anknytningar
ARD 222 Autom. Koordinat RVD   Lokal 300 Anknytningar
ARD 231 Autom. Koordinat RVD   Lokal 800 Anknytningar
ARD 526 Autom. Koordinat RVD  Abonnent 16 Ank. 3 centrallinjer
ARD 624 Autom. Koordinat RVD  Lokal 16 Anknytningar
ARD 651 Autom. Koordinat RVD Abonnent 90/180/270 Ank. 1-40 centralledningar
AKD 471 Autom. Kodväljare RVK Lokal 2000 Anknytningar i steg om 50
AKD 751 Autom. Kodväljare RVK Abonnent 50-100 Ank. 10-20 centralledningar
AKD 860 Autom. Kodväljare RVK  Abonnent 50-250 Ank. xxx centralledningar
       
AKD 830 Bildtelefonväxel Kodväljare   ?