Telegrafverkets snörväxel AK160 från 1960.
Centralbatteri, 14 snörlinjer.
Denna har 10 linjer och 90 anknytningar.

Schema