Här följer några olika typer av väljare


LM Ericsson benämner sina väljare RVx där x är en bokstav som berättar väljartypen.

Man kan även läsa ut vilken typ av väljare en växel har med hjälp av dess modell, andra bokstaven står för vilken typ det är. Till exempel AKD860, A=telefonväxel, K=kodväljare, D=abonnentväxel.
G=500-väljare
H=X-Y-väljare
R=Kordinatväljare
K=kodväljare
M=reläbasserad väljarmatris
X=elektroniskväljare

RVA - 500-väljare
25 vrid och 20(21) i djupled
tre eller fyrpolig
Lanserad 1923

 
     
RVC - X-Y väljare
10x10(11) lägen
fyrpoligt kontaktfält
 

RVD - Kordinatväljare
Fungerar som ett kordinatsystem på normalt 10x10 punkter.
Med hjälp av en 6:e stång kan man utöka antalet utgånga på stängerna till 20 eller 30 så man kan komma upp i 10x30 punkter.

 
RVE - Cylindrisk runtgående väljare
25 lägen
   
RVF - Cylindrisk runtgående väljare
30 lägen på ett varv runt
  RVF
RVG - Runtgående väljare
12 lägen
 
RVM - Kulväljare
30 lägen
Har sitt namn från att det är en liten kula som påverkar kontakterna, kulan flyttas fram av en kamm som syns på bilden.
 
RVK - Kodväljare
Hur många lägen den har bestäms av antalet poler
3poler ger 52 lägen, 4poler 40 lägen, 6poler 30 lägen och 12poler 16 lägen.
Lanserad 1964